[اسم]

le centilitre

/sɑ̃tilitʀ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: centilitres]

1 سانتی متر مکعب یک صدم لیتر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان