[اسم]

la centaine

قابل شمارش مونث

1 در حدود صد صدتایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان