[اسم]

le cent mètres

/sˈɑ̃ mˈɛtʁ/
قابل شمارش مذکر

1 دو صد متری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان