[صفت]

censé

قابل مقایسه

1 به گمان انگار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان