[اسم]

la censure

/sɑ̃syʀ/
قابل شمارش مونث

1 سانسور

 • 1.Commission de censure
  1. کمیته سانسور
 • 2.Journal interdit par la censure
  2. مجله ممنوع شده با سانسور
 • 3.Visa de censure d'un film
  3. حق سانسور کردن یک فیلم

2 انتقاد عیب‌جویی

 • 1.Ce n'est la censure qui nous incite à développer.
  1. انتقاد باعث نمی‌شود ما رشد کنیم.

3 ممنوعیت

 • 1.La censure parentale lui interdit l'accès au chat.
  1. ممنوعیت والدین او را از دستیابی به گربه بازداشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان