[عدد]

cent

/sɑ̃/

1 صد

  • 1.La guerre de Cent Ans est l'un des plus célèbres conflits du Moyen Âge.
    1. جنگ صد ساله یکی از مشهورترین نبردهای قرون وسطی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان