[اسم]

le censeur

قابل شمارش مذکر

1 مامور سانسور سانسورچی

2 ناظم (مدرسه)

3 منتقد انتقادکننده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان