[اسم]

le rosaire

قابل شمارش مذکر

1 نوعی تسبیح رزاری

2 ذکر گفتن با تسبیح

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان