[اسم]

le roseau

قابل شمارش مذکر

1 نی (گیاه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان