[اسم]

le rosbif

قابل شمارش مذکر

1 گوشت گاو سرخ‌شده گوشت گاو بریان

2 اهل بریتانیا بریتانیایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان