[اسم]

le siècle

/sjɛkl/
قابل شمارش مذکر
[جمع: siècles]

1 قرن سده

  • 1.J'aime la littérature du vingtième siècle.
    1. من ادبیات قرن بیستم را دوست دارم.
  • 2.Le troisième siècle après Jésus-Christ.
    2. سده سوم پس از مسیح
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان