[فعل]

situer

/sityˈe/
فعل گذرا
[فعل کمکی: avoir ]

1 در (جایی یا مکانی) قرار دادن

 • 1.Le romancier a situé cette scène à Lyon.
  1. رمان نویس این صحنه را در لیون قرار داد.
 • 2.Situer un évènement à telle époque
  2. رویدادی را در دوره‌ای قرار دادن

2 اتفاق افتادن روی دادن (se situer)

 • 1.L'action se situe au deuxième siècle.
  1. قصه در قرن دوم اتفاق می‌افتد.

3 قرار گرفتن واقع شدن (se situer)

 • 1.La maison se situe sur une hauteur.
  1. خانه روی یک بلندی واقع شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان