[قید]

hep

/hˈɛp/

1 همه همش، همیشه

مترادف و متضاد daima her zaman sürekli hiç
  • 1.Hep beraber
    1. همه با هم
  • 2.İşilkilerim hep sorunlu.
    2. روابطم همیشه مشکل‌دار است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان