[ضمیر]

hepimiz

/hˈepimɪz/

1 همه ما

  • 1.Hepimiz suçluyuz.
    1. همه ما مقصر هستیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان