[صفت]

her

/hˈɛr/

1 همه هر

  • 1.Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi.
    1. یک هفته، به شرط هر شب کار کردن داستانش را تمام کرد.
  • 2.Her şey hazır.
    2. همه چیز آماده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان