[قید]

herhangi

/hɛrhanɡˈɪ/
غیرقابل مقایسه

1 هر هر یک، هر کدام

  • 1.Anayasa’yı ihlal eden herhangi bir eylem (davranış) geçersizdir.
    1. هر کاری (رفتار) که قاون اساسی را اخلال کند بی‌اعتبار است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان