[اسم]

herif

/heɾˈɪf/
قابل شمارش

1 مردک

  • 1.Herif yemeğini bitirdi.
    1. مردک غذایش را خورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان