[قید]

herhalde

/hɛrhaɫdˈɛ/
غیرقابل مقایسه

1 لابد

  • 1.Herhalde beni daha sonra arayacak.
    1. لابد به من بعدا زنگ خواهد زد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان