[اسم]

der Abfalleimer

/ˈapfalˌʔaɪ̯mɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Abfalleimer] [ملکی: Abfalleimers]

1 سطل زباله

  • 1.Wirf das bitte in den Abfalleimer!
    1. لطفا آن را داخل سطل زباله بنداز!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان