[فعل]

abfangen

فعل گذرا و ناگذر

1 مانع شدن جلوگیری کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان