[اسم]

der Abflug

/ˈapfluːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Abflüge] [ملکی: Abflug(e)s]

1 زمان پرواز (هواپیما)

مترادف و متضاد Startzeit Ankunftszeit
  • 1.Der Abflug ist um 11.20 Uhr.
    1 . زمان پرواز 11:20 دقیقه است.
  • 2.Der Abflug verzögert sich um eine Stunde.
    2 . زمان پرواز یک ساعت به تعویق افتاده است.
کاربرد واژه Abflug به معنای زمان پرواز
Abflug در واقع به معنای حرکت با هواپیما یا شروع مسافرت هوایی است. اما به از آن بیشتر برای اشاره به زمان حرکت هواپیما استفاده می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان