[اسم]

der Abfluss

قابل شمارش مذکر

1 راه‌آب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان