[اسم]

die Abflugzeit

قابل شمارش مونث

1 زمان حرکت پرواز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان