[فعل]

abflauen

فعل گذرا و ناگذر

1 کاهش یافتن ضعیف شدن

2 افت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان