[اسم]

die Abhängige

قابل شمارش مونث

1 وابسته تابع

2 معتاد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان