[اسم]

die Abholung

/ˈaphˌoːlʊŋ/
قابل شمارش مونث

1 جمع آوری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان