[صفت]

abhängig

/ˈaphɛŋɪç/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: abhängiger] [حالت عالی: abhängigsten]

1 وابسته نیازمند

  • 1.Die Ergebnisse sind von vielen Faktoren abhängig.
    1 . نتایج به عوامل متعددی وابسته است.
  • 2.Gregor ist finanziell von seinen Eltern abhängig.
    2 . "گرگور" از نظر مالی به والدینش وابسته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان