[اسم]

die Addition

قابل شمارش مونث

1 جمع اضافه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان