[اسم]

die Adaption

/adapˈt͡si̯oːn/
قابل شمارش مونث
[جمع: Adaptionen] [ملکی: Adaption]

1 اقتباس

مترادف و متضاد anpassung
  • 1.Das Stück ist eine Adaption des Fauststoffes.
    1. این نمایش‌نامه یک اقتباس از "فاوست" است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان