[اسم]

der Actionfilm

/ˈɛkt͡ʃn̩ˌfɪlm/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Actionfilme] [ملکی: Actionfilm(e)s]

1 فیلم اکشن

  • 1.„Terminator“ ist ein Actionfilm.
    1. "نابودگر" یک فیلم اکشن است.
  • 2.Hast du noch nie einen Actionfilm gesehen?
    2. آیا تو هرگز یک فیلم اکشن ندیدی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان