[اسم]

der Acker

/ˈakɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Äcker] [ملکی: Ackers]

1 مزرعه کشتزار

  • 1.ein fruchtbarer Acker
    1. یک مزرعه حاصلخیز
  • 2.Wir sahen einen Acker voller Leichen.
    2. ما یک از مزرعه پر از جنازه دیدیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان