[عدد]

achtzig

/ˈaχʦɪç/

1 هشتاد [عدد 80]

  • 1.Die Anzahl der Stühle im Saal beträgt achtzig.
    1. تعداد صندلی‌ها در سالن هشتادتا است.
  • 2.Ich schulde euch vier Dollar und achtzig Cents.
    2. من به شما چهار دلار و هشتاد سنت بدهکار هستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان