[عدد]

achtzig

/ˈaχʦɪç/

1 هشتاد [عدد 80]

  • 1. achtzig km/h
    1 . هشتاد کیلومتر بر ساعت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان