[اسم]

der Ackerbau

/ˈakɐˌbaʊ̯/
غیرقابل شمارش مذکر
[ملکی: Ackerbau(e)s]

1 کشاورزی زراعت

  • 1.En Gemälde, welches den Ackerbau zum Motiv hat.
    1. یک تابلو که زراعت را به‌عنوان بن‌مایه دارد.
  • 2.Nomaden betreiben keinen Ackerbau.
    2. چادرنشین‌ها به کشاورزی اشتغال نداشتند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان