[اسم]

der Adamsapfel

قابل شمارش مذکر

1 سیب آدم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان