[حرف ندا]

achtung

/ˈaxtʊŋ/

1 اخطار مراقب باش!

مترادف و متضاد Achtung Aufmerksamkeit Beachtung Behandlung
 • 1.Achtung! Das dürfen Sie nicht tun.
  1. اخطار! شما اجازه ندارید این را انجام دهید.
 • 2.Achtung! Hochspannung.
  2. اخطار! (خطر) برق فشار قوی.
کاربرد واژه Achtung به‌معنای اخطار
Achtung در معنای کلی به‌معنای "توجه" است. اما به‌صورت گسترده‌ای به‌عنوان یک حرف ندا برای هشدار دادن استفاده می‌شود. زمانی‌که کسی با Achtung به شما اخطار داد احتمالاً شرایط خاصی در اطراف شما وجود دارد که باید توجه خود را در مورد آن بیشتر کنید.
از Achtung بر روی تابلوهای مختلف به همین معنا استفاده می‌شود.
[اسم]

die Achtung

/ˈaxtʊŋ/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: Achtung]

2 احترام

 • 1.Die Professorin hat sich die Achtung ihrer Studenten verdient.
  1. استاد سزاوار احترام دانشجویانش بود.
 • 2.Dieser Kriminelle hat keine Achtung vor dem Gesetz.
  2. این مجرم هیچ احترامی به قانون نمی‌گذارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان