[صفت]

achtlos

قابل مقایسه

1 بی‌توجه بی‌دقت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان