[صفت]

achtjährig

/ˈaxtjɛːrˌɪç/
قابل مقایسه

1 هشت ساله

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان