[صفت]

bedrohlich

قابل مقایسه

1 تهدیدآمیز نگران‌کننده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان