[اسم]

die Bedrohlichkeit

قابل شمارش مونث

1 تهدیدآمیز خطرناک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان