[فعل]

bedrohen

/bəˈdʀoːən/
فعل گذرا
[گذشته: bedrohte] [گذشته: bedrohte] [گذشته کامل: bedroht] [فعل کمکی: haben ]

1 تهدید کردن

  • 1.jemanden mit einer Pistole bedrohen
    1. کسی را با اسلحه‌ای تهدید کردن
  • 2.Jonas bedrohte sie mit einem Messer.
    2. "یوناس" او را با یک چاقو تهدید کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان