[اسم]

die Bekämpfung

قابل شمارش مونث

1 مبارزه نبرد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان