[فعل]

bekämpfen

فعل گذرا و ناگذر

1 جنگیدن مبارزه کردن

2 جلوگیری کردن دفع کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان