[عبارت]

den Vorzug geben

/deːn ˈfoːɐ̯ˌʦuːk ˈɡeːbn̩/

1 ترجیح دادن

  • 1.Wir geben bei Transporten gerne der Bahn den Vorzug.
    1. ما در حمل و نقل کاملا قطار را ترجیح می‌دهیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان