[اسم]

das Deng­lisch

/dˈɛŋlɪʃ/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Denglischs]

1 دنگلیش

  • 1.Denglisch ist eine kritische Bezeichnung für deutsche Sprachformen mit hohem englischen Anteil.
    1. دنگلیش یک نامگذاری انتقادی برای صورت‌های گفتاری آلمانی با قسمت زیاد انگلیسی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان