[جمله]

Den Wievielten haben wir heute?

/deːn viːfiːltən haːbən viːɐ hɔʏtə/

1 امروز چندم است؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان