[اسم]

die Dickfelligkeit

قابل شمارش مونث

1 بی‌تفاوتی بی‌حسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان