[تخصیص گر]

die

/diː/

1 [حرف تعریف اسامی مؤنث مشخص و جمع]

 • 1.Die Bäume gehören zu den Pflanzen.
  1. درختان به گیاهان تعلق دارند.
 • 2.Die Mutter ruft ihr Kind.
  2. مادر با فرزندش تماس گرفت.
توضیحاتی در رابطه با die
حرف تعریف یک حرف اضافه است که در زبان آلمانی به‌واسطه کاربردها و تغییرات آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اسامی مؤنث و جمع با حرف تعریف "die" نشان داده می‌شوند؛ باید توجه داشت که در زبان فارسی حرف تعریف شکل معادلی ندارد.
[ضمیر]

die

/diː/

2 [ضمیر موصولی] که

 • 1.Die Katze, die ich sah, war weiß.
  1. گربه‌ای که دیدم، سفید بود.
 • 2.Die Männer, die im Wald gearbeitet haben, machen jetzt eine Pause.
  2. مردهایی که داشتند در جنگل کار می‌کردند، الان استراحت می‌کنند.
توضیحاتی در رابطه با die در حالت ضمیر موصولی
از ضمایر موصولی برای ساخت جملات موصولی استفاده می‌شود. جملات موصولی جملاتی هستند که در آن‌ها بخش دوم جمله اطلاعاتی را در ارتباط با بخش اول جمله می‌دهد.

3 [ضمیر اشاره] آن (کسی)

 • 1.Die da oben sind an allem schuld.
  1. آن بالایی‌ها مقصر همه چیز هستند.
 • 2.Die das getan haben soll, ist nicht mehr anwesend
  2. آن کسی که باید این کار را انجام بدهد، دیگر حاضر نیست.
 • 3.Die haben ein neues Parkhaus gebaut.
  3. آن‌ها یک پارکینگ مسقف جدید ساختند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان