[اسم]

der Diener

قابل شمارش مذکر

1 خدمتکار مستخدم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان