[صفت]

dienlich

قابل مقایسه

1 مفید سودمند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان