[اسم]

der Dienstag

/ˈdiːnsˌtaːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Dienstage] [ملکی: Dienstag(e)s]

1 سه‌شنبه

  • 1.Ich habe seit Dienstag nicht gelächelt.
    1 . من از سه‌شنبه دیگر نخندیدم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان